Menu

Język

Biuro tłumaczeń
Ex professo
  • Tłumaczenia wszelkiego rodzaju tekstów ogólnych, jak i fachowych z zawartym słownictwem specjalistycznym z różnych dziedzin z języka niemieckiego na język polski oraz z języka polskiego na język niemiecki.
  • Redagowanie pism urzędowych, listów i innych, pisanie odwołań, skarg..., tłumaczenie osobiście zredagowanych, otrzymanych pism urzędowych, prywatnej korespondencji.
  • Wypełnianie druków, formularzy, wniosków itp.
  • Przekład książek.
  • Prowadzenie korespondencji handlowej, oraz innej ze stałymi klientami, kontrahentami na bazie zawartej umowy.
  • Sprawdzanie prac licencjackich, magisterskich, wypracowań oraz korekta błędów ortograficznych, gramatycznych i stylistycznych bez ingerencji w treść pracy. Pomoc przy pisaniu prac; porady techniczne i inne. 
    UWAGA! Pracy za Ciebie nie napiszę. Zabrania tego każda uczelnia, a poza tym jest to nieetyczne. Chętnie Cię naprowadzę, podpowiem, ukierunkuję, a wysiłek przy napisaniu własnej pracy zaowocuje dobrym, a nawet bardzo dobrym wynikiem, zadowoleniem oraz dumą, że jest to właśnie Twoje dzieło.
  • Inne: tu mile widziane są Twoje propozycje współpracy.