Menu

Język

Biuro tłumaczeń
Ex professo

1. Gromadzenie danych statystycznych

Korzystanie z informacji zawartych na mojej stronie internetowej i podstronach nie wymaga ujawniania przez Państwa danych osobowych. Jednak co do zasady przez wywołanie tych stron – dotyczy to każdej aktywności w sieci internet – w logach serwera zapisane zostaną następujące dane: nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa, z której odwiedzili Państwo niniejszy serwis, strony internetowe biura tłumaczeń Ex professo, które Państwo odwiedzili oraz adres IP Państwa komputera.

Powyższe dane dopuszczają wprawdzie możliwość identyfikacji, pomimo tego nie ma tu miejsca żadne ich wykorzystanie w odniesieniu do danych konkretnej osoby. Dane te mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych - obliczanie ilości odwiedzin strony www.professo.eu i poszczególnych podstron, jednak każdy indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy.

2. Gromadzenie i opracowywanie danych osobowych

Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy Państwo udostępnią mi je sami poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, bądź przesłanie e-maila. Gromadzenie danych nie jest równoznaczne w tym przypadku z ich wykorzystaniem.  Dane te pozostaną w systemie, jako ślad korespondencji ze mną.

Drugą grupę stanowią dane osobowe zapisywane w ramach zamówienia usług tłumaczeniowych. W celu finalizacji zamówienia dane te są potrzebne do sporządzenia umowy pomiędzy zleceniodawcą, a mną oraz w celu wystawienia rachunku, faktury bez Vat za wykonaną usługę tłumaczenia. Dane klienta wykorzystuję jedynie do realizacji zamówienia, które przekazane zostały mi drogą telefoniczną, mailową - nie prowadzę bazy klientów.

Żadne dane osobowe nie są udostępniane przeze mnie osobom trzecim. Wyjątkiem od tej reguły mogłaby być tylko sytuacja, gdybym została wezwana o udostępnienie jakichś danych przez instytucje urzędowe upoważnione do ich otrzymania.

3. Prawo dostępu i korekty zgromadzonych danych osobowych

W każdej chwili mogą Państwo przekazać mi do wiadomości dane dotyczące Państwa i dokonać ich korekty celem wystawienia rachunku, zawarcia umowy lub wystawienia faktury bez Vat, jeżeli są one według Państwa nieaktualne lub nieprawidłowe. W tym celu wystarczy skontaktować się ze mną drogą telefoniczną lub mailową.

W każdej chwili mają też Państwo prawo odwołać zgodę na wykorzystywanie zgromadzonych na Państwa temat danych osobowych i zażądać usunięcia wspólnej korespondencji mailowej i telefonicznej o ile nie ma innych zobowiązań, wynikających z ustaw, np. danych, które pozostają w systemie i poza nim jako kopie dokumentów handlowych, np. kopie umów, rachunki, faktury bez Vat.