Menu

Język

Biuro tłumaczeń
Ex professo

4. Bezpieczeństwo danych osobowych

Biuro tłumaczeń Ex professo stosuje wymagane środki techniczne w celu ochrony udostępnionych przez Państwa danych przed manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieupoważnionych. Te środki bezpieczeństwa są na bieżąco zmieniane i dostosowywane do rozwoju technologii w celu zapewnienia najlepszej ochrony tych danych.