Menu

Język

Biuro tłumaczeń
Ex professo

5. Zastrzeżenie prawa do zmian w ochronie danych

Oświadczam, że w związku z bieżącymi zmianami w ustawodawstwie, a także w związku z bieżącymi zmianami technicznymi związanymi z ochroną danych osobowych, zastrzegam sobie prawo do dokonywania zmian w przyjętych zasadach ochrony tych danych osobowych w celu dostosowania poziomu ich ochrony do wymaganych standardów.